Mölndals Kvarnby är numera en förening som kontrollerar och reglerar vattenflödet i Mölndalsån och vattennivån i ett antal sjöar kring Mölndalsån. Till grund för detta arbete finns ett antal vattendomar. Byn grundades i mitten av 1700 talet efter krav från Kungl.Majt. att Kvarnbyfallen skulle regleras. Traditionerna från denna tid finns kvar än idag. Vattenregleringen styrs av Vattenkontrollanten efter instruktion av bystämman med Byåldermannen som ytterst ansvarig. Trafikkontoret i Göteborg handhar reglering av ett antal dämmen, se http://molndalsan.se/

Ansökan om tillstånd till anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån
     Högsta domstolen
     Mark och miljö överdomstolen
     Mark och miljö delom

  Nyheter

 
 
Låg nivå Stensjön 2019-11-08
Arbete inne på Wallenstams fabriksområde resulterade i att nivån på både Stensjön och Rådasjön sänktes.